Giao dịch
4.4
1.3k Xếp hạngRất tốt
8.4k
Nhà giao dịch
179
Ý tưởng
5.8k
Người theo dõi
4.4
1.3k Xếp hạngRất tốt
8.4k
Nhà giao dịch
179
Ý tưởng
5.8k
Người theo dõi
Giao dịch
Very good. Very good.
mới chơi thấy cũng đc
Cảm ơn bạn đã đánh giá tốt về Blackbulll Markets
Cảm ơn bạn đã đánh giá tốt về Blackbulll Markets
Giao dịch tiện lợi, không cần mở thêm phần mềm. Sản phẩm giao dịch tốt, phí rẻ, spread ổn định không bị lệnh giá nhiều nha mn. Good!
Cảm ơn bạn đã đánh giá tốt về Blackbulll Markets
Sản phẩm giao dịch tốt. Support hoạt động khá nhanh và hiệu quả! 5 sao!!!!
Cảm ơn đánh giá của bạn NguyenThang33. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đem lại dịch vụ và sản phẩm tốt nhất tới cộng đồng.
Sàn giao dịch tốt.
Cảm ơn vì đánh giá tốt của bạn Nguyen về Blackbull Markets
Hãy giúp đỡ cộng đồng giao dịch bằng việc để lại một nhận xét
Hãy cho mọi người biết kinh nghiệm của mình