FTX

Broker
Giao dịch
4.48
2523 Xếp hạngTốt
17741
Nhà giao dịch
1225
Người theo dõi
Giao dịch
Trung bình
Tuyệt vời
Tốt
hơi khó sử dụng. cần cải thiện lệnh dễ sử dụng hơn giống như Binance đang làm.
Tuyệt vời
Tuyệt vời
Good
Tuyệt vời
nice
Hãy giúp đỡ cộng đồng giao dịch bằng việc để lại một nhận xét
Hãy cho mọi người biết kinh nghiệm của mình