HaleyPhun

PTKT 1INCHUSDT - 4H 22/06/2021

Giá xuống
BINANCE:1INCHUSDT   1INCH / TetherUS
Phân tích theo mô hình 2 đỉnh và xu huống thị trường. 1INCH có thể giảm sâu về vùng support 1.78 và 0.75

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.