HOSE:AAA   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
Từ mức giá đỉnh 19 đã rơi xuống còn 17.000, triển vọng phát triển các sản phẩm nhựa tự phân hủy đang được nhiều thì trường trên thế giới ưa chuộng, ngoài ra từ đây đến cuối năm khu công nghiệp cũng có nhiều tiếng vọng khi thương chiến Mỹ - Trung Quốc chưa đến hồi kết thúc.