HOSE:AAA   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
Từ mức giá đỉnh 19 đã rơi xuống còn 17.000, triển vọng phát triển các sản phẩm nhựa tự phân hủy đang được nhiều thì trường trên thế giới ưa chuộng, ngoài ra từ đây đến cuối năm khu công nghiệp cũng có nhiều tiếng vọng khi thương chiến Mỹ - Trung Quốc chưa đến hồi kết thúc.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.