HOSE:AAA   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
AAA đang dần hoàn tất mô hình cái nêm
Chờ đợi phiên break trend giảm
Giá mục tiêu 20x
GOODLUCK