HOSE:AAA   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
Buy 19.000d, đóng lệnh khi xuất hiện 2 nến heiken đỏ
Giao dịch được đóng thủ công: Thoát: 18250d
Tổng kết: Thua