KentDO

AAA - Tăng giá kéo dài, mức giá mục tiêu 19.6(+4.76%)

Giá lên
HOSE:AAA   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
Mã cổ phiếu AAA ; sàn HOSE; An Phát Plastic .
Giá hiện tại 18.75; KLGD 3.97 triệu CP; Giá trị GD 74.36 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
BSC theo dõi trạng thái hiện tại của AAA là Tăng giá kéo dài;kỳ vọng duy trì được xu hướng tăng trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Tăng;nhà đầu tư cân nhắc MUA. Giá mục tiêu được kỳ vọng ở mức 19.6433(4.76%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 19.5(4%) trường hợp thuận lợi và giá dự kiến cũng có thể là 17.15(-8.53%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 16.75(-10.67%) đối với trường hợp không tích cực.

Thanh khoản
Đối với điều kiện về thanh khoản AAA có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 51.73 tỷ đồng; thanh khoản tương đối cao; thanh khoản vẫn trong xu hướng Tăng.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Quý nhà đầu tư quan tâm tại các mức kháng cự gần nhất của AAA là 19.6433 ;trong trường hợp thì trường kém tích cực, nhà đầu tư lưu ý mức hỗ trợ gần tại 17.15 ; nhà đầu tư cũng nên quan tâm mức hỗ trợ mạnh 16.75 . Mức giá hợp lý có thể xem xét mua lại cổ phiếu tại mốc 18.08.

Các đánh giá từ Mô hình
Dựa theo mô hình của chúng tôi đã xuất hiện tín hiệu mua đối với cổ phiếu AAA . Qua các kỳ chúng tôi đánh giá xu hướng của cổ phiếu hiện tại là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Tăng ; Dài hạn Tăng .Hiện tại vùng vận động giá của cổ phiếu được chúng tôi đánh giá là An toàn.
Cổ phiếu Vừa chuyển trạng thái sang vùng không còn rủi ro thanh toán T+2, khuyến khích các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu AAA duy trì xu hướng tăng giá kéo dài và kỳ vọng thiết lập các mức kháng cự mới.

KentDO - Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.