MinhAnhhh

Ai ôm APPLE thì vào đây xem nè :)

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Từ biểu đồ D1 của chỉ báo Future Carrera, sau ngày 18/06 đi vào tín hiệu mua, lợi nhuận thả nổi cao nhất lên đến 20,08%, ngay cả đợi đến khi tín hiệu chuyển xám mới chốt thì vẫn lãi 10,03%.

Trước mắt, chỉ báo hiện tín hiệu tím đầu tiên có nghĩa là thị trường có thể đang đi xuống, cẩn thận nhee :3

Anh em muốn xem chỉ báo của bé nào cứ comment xuống đây nhé :)

Chúc các Bro có ngày giao dịch thật tuyệt vời :3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.