Ly_Hoang_Official

Apple - QUÁ NHIỀU VỤ VIỆC TỪ APPLE STRORE

Giá xuống
Ly_Hoang_Official Cập nhật   
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
21.02.2022
Cơ quan giám sát chống độc quyền của Hà Lan đã phạt Apple 5 triệu euro (5,7 triệu USD) vào thứ Hai, hình phạt thứ năm như vậy trong những tuần liên tiếp vì quyền truy cập vào các phương thức thanh toán không phải của Apple để đăng ký ứng dụng hẹn hò.

Ứng dụng xã hội Truth của Donald Trump có sẵn để tải xuống trên cửa hàng ứng dụng của Apple Inc vào tối Chủ nhật tuần trước => lượt tải trên Apple store tăng đột biến

Các sự kiện trên là tiền đề để xảy ra sự biến động giá khá mạnh trong thời gian này.

Đợi chờ 1 nhịp nhiễu để Bán khống là lý do tôi lên bài viết này thay vì đăng lên nhận định vào cuối tuần trước!

Mời anh chị em xem biểu đồ....
Bình luận:
Chúc mừng anh chị em!
Chúng ta đang lãi 10$/shares rồi!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.