AMBroker

APPL Xu hướng tăng giá rất mạnh

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Cùng với sự đi lên của chứng khoán Mỹ, cổ phiếu của Apple cũng chứng kiến nhịp tăng giá liên tục từ hồi tháng 8.
Chúng ta có thể thấy được upward channel của APPL chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào của việc sẽ đảo chiều trong ngắn hạn. Tuy nhiên sự xuất hiện của điều chỉnh về giá là hoàn toàn có thể xảy ra.
Chúng ta vẫn sẽ giữ vững quan điểm xu hướng là tăng giá trong dài hạn. Có thể mua và nắm giữ khi giá có nhịp điều chỉnh. Ở chiều short (bán), các nhà đầu tư nên cần nhắc để khối lượng vừa phải.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.