emilylien

Mua cổ phiếu Apple

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Apple tăng trong kênh giá như hình. Chờ mua tại vùng giá hỗ trợ 135$, target 163$ (cạnh trên kênh giá)

Chúc may mắn