GhostTraderIndexs

Apple sẽ đối mặt với cơn sóng gió CTTM

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Sắp tới ngày ra mắt sản phẩm mới đây là cơ hội tốt mua vào ở vùng giá 196
Mọi người theo dõi nhé!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.