Finashark

AAPL - Cân nhắc Mua trong các nhịp chỉnh.

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Bài phân tích dựa trên phương pháp dòng tiền và phân tích kỹ thuật.
1/Phân tích dòng tiền.
Nhà tạo lập: Dữ liệu phân tích hoạt động giữa dòng tiền lớn và tổng vị thế cổ phiếu AAPL nhỏ lẻ đang nắm giữ không chênh lệch đáng kể. Tình trạng này kéo dài dẫn đến giá phản ánh đúng và đủ cung cầu hiện tại. Thể hiện qua việc đường dòng tiền lớn (đường xanh) và đường thị trường chung (đường đỏ) gần như trùng nhau.
Do vậy chỉ nên quan sát với cổ phiếu AAPL vì chưa có dấu hiệu tham gia từ nhà tạo lập thị trường thị trường. Nói cách khác, cơ hội đầu tư chưa xuất hiện với cổ phiếu này.
Dòng tiền thông minh: Mã cổ phiếu AAPL đang xuất hiện dấu hiệu rót vốn đầu tư tích cực từ thị trường chung. Đây cũng là ý đồ của dòng tiền thông minh khi chỉ duy trì lượng vốn ở mức trung bình, tạo sự hấp dẫn để các vị thế khác tham gia nhằm có thêm lực mua để kéo dài đà tăng từ mã cổ phiếu này. Xu hướng tăng trưởng lành mạnh đi cùng đà tăng mạnh là tiền đề để quyết định làn sóng tăng sớm xảy ra.
Nhà đầu tư nên mở các vị thế Mua thăm dò cho đến khi có sự tham gia mạnh mẽ hơn từ nhà tạo lập thị trường khi dữ liệu lượng vốn đổ vào tăng cường. Tín hiệu này thể hiện qua dữ liệu chỉ báo dòng tiền lên mức cao hơn.
2/Phân tích kỹ thuật:
Nến Doji xuất hiện ngay tại vùng đỉnh giá trong giai đoạn thị trường biến động mang tính lịch sử. Theo đó, áp lực Bán chốt lời tăng cường, nhưng lực bắt đáy đã thành công trong việc đẩy giá quay trở lại xu hướng ban đầu.
Lực Mua, thanh khoản và RSI cũng ghi nhận đà tăng chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điểm rủi ro lại đến từ biến động giá quá mạnh. Điều này có thể hiểu được với biến động thị trường khi nhà đầu tư thất vọng trước tin hỗ trợ 1900 tỷ USD bị trì hoãn.
Trải nghiệm ngay:
- Dữ liệu dòng tiền lớn: https://finashark.vn/xac-dinh-dong-tien.html
- Tín hiệu giao dịch Realtime: https://finashark.vn/tin-hieu-giao-dich.html
- Fanpage: https://www.facebook.com/finashark
- Youtube: https://www.youtube.com/finashark

Bình luận