NguyenThang33

Quả Táo - Up trend

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Biểu đồ vu vơ, ae tham khảo :D