vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU APPLE

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc

- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung H1 vùng cản cần chú ý là vùng Hỗ trợ 167$. Nếu vùng Hỗ trợ không bị phá vỡ, giá CP APPLE có thể một lần tiến lên quanh mốc 173$

- Theo quan điểm cá nhân, chũng tôi nhận thấy tuần này vẫn nghiêng về xu hướng giá CP sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh giảm rồi sẽ tăng

- Kế hoạch giao dịch tuần này
Có thể canh SELL quanh mốc 170-172, dừng lỗ dưới 175$
Chốt lời 165$-167$ . VÀ Canh BUY lại với giá 165$ - 167$ chốt lời 173$. Good Luck :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.