phanngoclong

Tạo một thế giới không nghéo khó

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Tính theo % giá trị của giá trị tiền tệ ta chia bình quân cho 1% tỷ số đó cho đầu người thế giới theo phương thức thu nhập bình quân đầu người % lao động sáng tạo và lao động phổ thông theo hình thức thanh toán hỗ trợ người thiếu vốn với số đầu tư tài khoản ban đầu là 1x 0,0000000001% x 23,57 x 60 x 2 thì nhân loại trên thế giới sẽ không còn cảnh nghèo khổ nữa, người giàu có, đại gia, tỷ phú có số vốn đầu tư ý tưởng khá lớn thuộc hạng tóp sang, nếu bình quân trong ngày chỉ chi ra chưa đến 2 đôla để hỗ trợ đầu tư xoay vốn hoặc góp vốn cho những người muốn đầu tư sinh lời để phát triển bản thân hay đất nước thì đó quả là 1 ý tưởng kinh doanh phát triển cộng đồng đa nhân rất hiệu quả, số người đầu tư và người hỗ trợ được liên kết chặt chẽ với nhau, có thể xoay vốn uy tín tượng trưng, hoặc xác minh đối tượng nếu có xoay vốn, còn cứ bình quân ngày tính tỉ số hỗ trợ giữ những người giàu có hỗ trợ đầu tư là trên 1.1 và kỳ hạn tăng trên 1.1 ~ n.n nếu sinh lợi nhuận.
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể góp kiến ý tưởng, hoặc đề xuất nâng cao cho ý tưởng đạt kết quả thành công hơn, xin hết
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.