Ly_Hoang_Official

AAPL - Lại là kịch bản như năm ngoái của IP 12

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
APPLE
Dành cho những ai quan tâm.
Sản phẩm lần này đã thực sự bị đánh bại bởi đối thủ cạnh tranh là Z - Fold 3 và Z - Flip 3 của Samsung.
Ad biết rằng đây sẽ là 1 điều khó chấp nhận được với các tín đồ của Apple…giá cổ phiếu đang tụt mạnh…đang là sự thật rồi!
Nếu không thể lên được từ 131$/share thì rất có thể sẽ rớt về 90$/share
Nếu cứ tiếp tục bị mất thị phần kinh doanh như vậy thì….
😌😌😌

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.