GKFXPrimeVN

Chiến thuật nắm giũ cổ phiếu APPLE

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Sau khi công bố báo cáo tài chính với kết quả tốt hơn kỳ vọng vào tháng 7, và sự kiện ra mắt sản phẫm Iphone 11 sắp tới

Apple dường như đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Đây là cổ phiếu tốt mà nhà đầu tư nên nắm giữ, với mục tiêu lên đến 230

Cùng với xu thế tăng tống thể của thị trường chứng khoán nói chung, nhà đầu tư nên mua và nắm giữ cổ phiếu này
KHUYỀN NGHỊ: MUA VÀ CHỐT MỤC TIÊU 230