GKFXPrimeVN

Phân tích cổ phiếu Apple, mã AAPL

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Apple là tập đoàn công nghệ có lợi nhuận hàng đầu thế giới với vốn hóa thị trường thường xuyên dẫn đầu. Tôi rất tin tưởng giá trị cp Apple sẽ còn tăng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.