GKFXPrimeVN

Phân tích cổ phiếu Apple, mã AAPL

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Apple là tập đoàn công nghệ có lợi nhuận hàng đầu thế giới với vốn hóa thị trường thường xuyên dẫn đầu. Tôi rất tin tưởng giá trị cp Apple sẽ còn tăng.