zackss

APPLE ĐANG Ở VÙNG CHỐT LỜI , TÍN HIỆU ĐẢO CHIỀU XUẤT HIỆN

NASDAQ:AAPL   Apple Inc
vùng chốt lời của apple xuất hiện , tín hiệu dẫn dắt xu hướng đang đảo chiều , lưu lượng dòng tiền vào mã này đang rất thấp .Phần trăm giảm đang rất lớn.

Bình luận