TradingView

Cách Sử Dụng Các Tỷ Lệ Tài Chính Để Đưa Ra Quyết Định Tốt Hơn

Đào tạo
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Các Tỷ lệ tài chính giúp bạn đánh giá một công ty. Hầu hết các tỷ lệ tài chính sẽ cho bạn biết số tiền bạn đang trả cho một phần cụ thể của doanh nghiệp. Hãy để chúng tôi đưa ra một vài ví dụ:

Tỷ lệ giá trên doanh số = Vốn hóa thị trường / Doanh số

Tỷ lệ Giá trên Doanh số hoặc tỷ lệ PS cho bạn biết mức độ giá của một công ty so với tổng doanh số bán hàng của nó. Công thức được tính theo hai cách khác nhau: chia vốn hóa thị trường của công ty cho doanh thu hoặc chia giá cổ phiếu hiện tại cho doanh thu trên mỗi cổ phiếu. Vì tỷ lệ này đang được tính toán với thông tin giá trực tiếp, bạn cũng có thể xem tỷ lệ này trong thời gian thực trên biểu đồ như chúng tôi đã trình bày trong ví dụ này ở trên.

Nếu một công ty có vốn hóa thị trường là 10 tỷ đô la và doanh thu là 1 tỷ đô la, thì điều đó có nghĩa là tỷ lệ PS là 10. Bạn đang trả 10 đô la cho mỗi 1 đô la doanh thu. Bạn có thể thực hiện các tỷ lệ như thế này cho tất cả các khía cạnh của công ty. Ví dụ: tỷ lệ PE hoặc tỷ lệ Giá trên Thu nhập đo lường Vốn hóa thị trường / Thu nhập. Điều này cho bạn biết bạn đang phải trả bao nhiêu cho mỗi đô la thu nhập.

Hãy nhớ rằng Tỷ lệ tài chính không hoàn hảo. Chúng cũng không phải là một khuyến nghị mua hoặc bán. Thay vào đó, chúng là những con đường để đánh giá nhanh một công ty, so sánh các nguyên tắc cơ bản cơ bản của nó và nghiên cứu công ty đó so với các công ty khác. Bạn cũng phải nhớ rằng các chỉ số tài chính có thể thay đổi nhanh chóng chỉ với một báo cáo thu nhập. Những kỳ vọng trong tương lai của một công ty cũng quan trọng không kém. Một công ty như Apple có thể có tỷ lệ PE cao, nhưng nếu họ đang xây dựng và tăng doanh thu trong tương lai, tỷ lệ PR của họ có thể giảm xuống theo thời gian.

Hãy nhớ rằng, Tỷ lệ tài chính và các chỉ số tài chính nói chung vẽ nên bức tranh về hoạt động kinh doanh cơ bản và tiềm năng thu nhập của nó. Dưới đây là một số tài nguyên khác để giúp bạn bắt đầu:

1. Đọc thêm về công cụ Tài chính tại Trung Tâm Trợ Giúp.
2. Bạn cũng có thể code chiến lược hoặc chỉ báo của riêng bạn sử dụng các thông tin tài chính.
3. Chúng tôi cũng tạo ra thư viện trong Trung tâm Trợ giúp nên bạn có thể tìm hiểu thêm về các công cụ Tài chính.

Dưới đây là một số tỷ lệ tài chính khác mà bạn có thể thấy thú vị và cách chúng được tính toán:

Tỷ lệ PE = Vốn hóa thị trường / Thu nhập
Tỷ lệ PB = Vốn hóa thị trường / Sổ sách
Tỷ lệ PEG = PE / Tăng trưởng thu nhập
Hệ số thanh toán nhanh = (Tiền + Các khoản tương đương tiền + Các khoản phải thu hiện tại + Các khoản đầu tư ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn
Tỷ suất cổ tức = Cổ tức trên mỗi cổ phiếu / Giá
EV Multiple = Giá trị doanh nghiệp / EBITDA

Để truy cập tất cả các Tỷ lệ tài chính có sẵn cho bạn, hãy nhấp vào nút Tài chính ở đầu biểu đồ của bạn. Từ đây, bạn có thể chọn nhiều chỉ số Tài chính khác nhau và nghiên cứu thị trường ở cấp độ sâu hơn.

Quan trọng hơn, bạn có thể kết hợp nghiên cứu Phân tích kỹ thuật và cơ bản cùng một lúc. Có nghĩa là bạn có thể đánh giá khía cạnh cơ bản của doanh nghiệp bao gồm thu nhập và định giá của nó trong khi CŨNG nghiên cứu hành động giá và lập kế hoạch giao dịch.

Vui lòng chia sẻ phản hồi và nhận xét của bạn bên dưới! Cảm ơn bạn đã đọc.

Get $30 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.