VuVanTien94hd

ĐẾM SÓNG ELLIOTT APPL

NASDAQ:AAPL   Apple Inc
133 lượt xem
0
đếm sóng elliott với cổ phiếu appl . sóng 5 đã vượt fibo 1--> sóng 5 cao hơn sóng 3--> sóng rất dài

Bình luận