huynhk906

Xu hướng tháng 9 của APPLE

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Cổ Phiếu APPLE luôn tăng theo thời gian , nên nắm mã này trong danh mục dài hạn
Ngày 24/09/2021 này APPLE sẽ chính thức ra mắt iPhone 13
Nên chọn giá đẹp mua từ giờ - giá chắc chắn tăng khi ra mắt sp mới