GreenCapAlpha247

APPLE - Hồi giá để tăng mạnh

Giá lên
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Cập nhật thị trường: Cổ phiếu APPLE đang thể hiện một sức mạnh tăng vượt trội của mình, hiện tại đang có một sự hồi giá nhẹ và tạo ra một khu cực kháng cự mới 229.74 sau một đợt tăng rất mạnh vào hồi tháng 08/2018 trước đó.
Nhận định thị trường: Nhìn một cách tổng thể chúng ta thấy được rằng xu hướng chính của APPLE đang là xu hướng tăng và giá trị hiện tại cũng đang ở mức tương đối cao. Hiện tại thị trường đang hồi về vùng khu vực hỗ trợ 213.41 – 208.19.
Ý tưởng giao dịch: Các nhà đầu tư có ý định muốn mua vào thì nên đứng ngoài chờ đợi và quan sát thêm thị trường hồi hồi giá về vùng khu vực hỗ trợ trên. Theo các nguồn tin tức khác nhau cho biết trong thời gian sắp thới APPlE sẽ cho ra mắt sản phẩm mới, căn cứ vào điều này nhiều khả năng cổ phiếu của APPLE sẽ tiếp tục tăng mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.