Samnlnb

BÀI TỐT NGHIỆP BACS: PHÂN TÍCH XU HƯỚNG AAVE/USDT - Easytrading

BINANCE:AAVEUSDT   AAVE / TetherUS
Em chào cô giáo Linh và anh chị Easy Trading Team,

Em là học viên K8 - BACS, xin phân tích AAVE/USDT như bên dưới:

Nhìn vào chart (khung 1D), ta nhận thấy AAVE/USDT đang đi trong mẫu hình Tam giác cân và đã chạm vào đường trendline của mẫu hình, đây cũng chính là đường hỗ trợ.
Với volume bán đang thấp dần, RSI đang chạm khu vực over sold, dự đoán giá sẽ bật trở lại do phản ứng tại hỗ trợ. Sau khi đo Fibo truy hồi, nếu giá hồi về 0.618, cũng là điểm break out khỏi mẫu hình Tam giác cân để đẩy giá đi lên.
Sau khi giá break out khỏi mẫu hình ta có thể vào lệnh theo kế hoạch giao dịch sau:

- Entry: 287.3
- Stoploss: 166.5
- Take profit 1: 417.9
- Take profit 2: 588

Cảm ơn cô và anh chị đã đọc bài!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.