BINANCE:AAVEUSDTPERP   AAVE / TetherUS PERPETUAL FUTURES
5 lượt xem
0
4h đang là trend tăng, chưa có dấu hiệu phân kỳ. 1h có dấu hiệu giảm nhẹ hiệu chỉnh để tiếp tục tăng