Dr_Thanh

Khuyến nghị mua cổ phiếu ABS

Giá lên
HOSE:ABS   CTCP DV NN BINH THUAN
cơ bản: có chất xúc tác để cp tăng giá
kĩ thuật: bắt đầu vào trend tăng mới có thể mở vi thế mua với tỉ lệ RR hấp dẫn