Ly_Hoang_Official

ABBOTT - SỐNG ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TIÊN ĐANG KẾT THÚC

Giá lên
NYSE:ABT   Abbott Laboratories
Hi anh chị em!
Hôm nay, sau 1 thời gian canh sóng giảm từ hôm mà ABT chia cổ tức. Mình chính thức thông báo với anh chị em là....
"Đã đến lúc rồi!"
Mình rất thích mã này....vì:
1. Nó rẻ
2. Đây là công ty hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và có thị trường trên toàn cầu.
3. Mỗi lần mua nó dựa vào sóng là rất yên tâm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.