HUOBI:ABTBTC   ArcBlock / Bitcoin
ABTBTC D1 Tăng

Giá nằm trên EMA34/89 D1, cho thấy xu hướng tăng

CHỉ số MACD , RSI đã quá mua, cho thấy giá sẽ test lại vùng hỗ trợ
Có thể đặt mua tại Fibo retracement 0.382, 0.5
Chốt tại vùng kháng cự 0.000090