ChungKhoanVietMy

#ACB - Có thể tăng tốt trong trung và dài hạn

Giá lên
HOSE:ACB   NGAN HANG TMCP A CHAU
#ACB - Có thể tăng tốt trong trung và dài hạn
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
---------------------------
💹 Tổng quan về báo cáo tài chính tạm ổn. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần 24% năm rồi - một con số tuyệt vời.
💹 Về biểu đồ:
- Tất cả xu hướng đều tăng rõ. Giá đang tạo đỉnh cao nhất 35300 sau khi phá đỉnh cũ vùng 34000.
- Vùng hỗ trợ tốt nhất: 31500 - 32000.

📌Chúng ta có thể mua một ít tại vùng: 34000 nếu sợ lỡ cơ hội. Nhưng vùng tốt để mua là 32000.
😁 Giá phá vùng 30500 cảnh báo xu hướng giảm có thể sẽ bắt đầu.
Giao dịch đang hoạt động