TrongLe

MÔ Hình cờ

Giá lên
TrongLe Cập nhật   
HOSE:ACB   NGAN HANG TMCP A CHAU
Lời đầu tiên, Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến quý nhà đầu tư, chúc AcE một năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý, có một năm và nhiều năm nữa giao dịch thắng lợi,
ACB đã phá vỡ mô hình cờ tiếp diễn, chúng ta kì vọng vào sự tiếp diễn mạnh với mục tiêu hướng tới là 42k
Chúc ACe giao dịch thành công
Bình luận:
Dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.