Mr-rom

ACB - BUY

Giá lên
HOSE:ACB   NGAN HANG TMCP A CHAU
72 lượt xem
1
ACB
RSI dưới 30
Mua tại key Level
Giá mua lần 1 : 28150
Giá mau lần 2 : 25700

Bình luận