haphucqh2021

ACB tích lũy đả đủ - chỉ chờ gió đông

Giá lên
HOSE:ACB   NGAN HANG TMCP A CHAU
ACB cổ phiếu ngân hàng lướt sóng cuối năm bằng lãi gửi ngân hàng cả năm.
ACB góc phân tích kỹ thuật
- ACB tích lũy chặt chẽ quang mức 33-34.5
- Mô hình VCP thu hẹp dần
- Vol bắt đầu vượt trung bình 20 phiên