NguyenIchTu

Học hỏi kỹ năng phân tích biểu đồ.

Đào tạo
LSE:ADA   ADAMS PLC ORD GBP0.01
Có công cụ sẽ giúp chúng ta đánh giá đúng thực tế hiện tượng hơn, giảm bớt time và học phí hơn.
Thanks!

Bình luận

Những bài phân tích phải có tính hữu dụng và diễn giải bạn nhé.
Phản hồi
Leadership Leadership
@LeeBK Chart này sai này anh.
Phản hồi