Ninh-Do

ADA hiệu chỉnh cho 1 xu hướng tăng

BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
Với mã ADA mình dự đoán đã đi đủ 5 nhịp và chuẩn bị bước vào sóng hiệu chỉnh
Canh buy lại ADA tại 2 mốc fibo như hình ( 11xx, 12xx)
Target: 18xx
Bình luận: