GameonVentures

ADA - Giảm và giảm

Giá xuống
BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
Giảm tiếp diễn về 622 sts
EP: 622
TP: 1090
TG: 1384
(123%)

Tiếp tục giảm về khu vực 150 sts , kết thúc xu hướng giảm giá
Bình luận:
EP: 1070 - 1100
TP: 1450
TG: 1600

And dump continued follow the chart