dungsmc

ADABTC/Bittrex vào lệnh

Giá lên
BITTREX:ADABTC   Cardano / Bitcoin
RSI cho tín hiệu vào an toàn, ADA đang được cá gom hàng để cho pumd , kèm theo sự kiện 29/11 được ADA sẽ được list trên coinrail, sẽ được cho pumd trước ngày sự kiện
vào an toàn : 330- 341
TP 1: 382
tp2 : 420
tp3 : moon
(quan điểm cá nhân. cân nhắc khi vào lệnh! thanks all!)
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chúc mừng mng theo kèo ada, đã ăn lãi kép cả btc và ada 😄

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.