ADA/ BTC (Binance)
Buy: 1094 - 1100
Sell: 1207 - 1226
P/s: Chia vốn vào lệnh, ko quên cắt lỗ mọi kèo ở 3%. Chúc a e năm mới phát tài phát lộc :P