LuTienSinh

ADABTC: Buy quanh Demandzone trước đó theo tỉ lệ R:R đẹp rạng rỡ

Giá lên
BINANCE:ADABTC   Cardano / Bitcoin
ADABTC hiện đang giao động quanh vùng 588.
Sau khi ADABTC xác lập mức giá thấp nhất quanh 522 đã có có bước giá hồi phục và thoát khỏi downtrend ở H4 và swing higher dần.
Hiện em nó đang trong bước nhịp hồi điều chỉnh, kỳ vọng sẽ giảm tiếp điều chỉnh về quanh 570 - vùng swing trước đó. Có thể chấp nhận Buy quanh vùng này với Stoploss ngắn nếu giá thoát hẳn vùng 555 hoặc anh em nào muốn Stoploss an toàn hơn là SL khi giá vượt quá vùng 520 (đáy cũ).
Sóng ngắn hạn ADABTC hiện thời có thể về quanh vùng Quá Mua trước đó là 610, nếu anh em đánh nhanh lướt gọn thì TP tại 610 này và SL ngắn ở 555.
Ở trường phái giao dịch dài hạn hơn thì sẽ chấp nhận SL nếu giá thoát hẳn 520 (lưu ý, giá thoát hẳn chứ không phải là SL tại 520, vì ngay đây dễ xác lập mô hình 02 đáy rồi bật tăng trưởng trở lại khi đó lại ôm hận). Và Takeprofit nuôi dài hơi về 706 hoặc thậm chí hơn là x2, tùy thuộc vào sức gồng của anh em.

Cần lưu ý, coin hiện thời rất bấp bênh vì xu hướng BTC vẫn chưa rõ ràng nên cần SL tránh trường hợp ngâm vốn quá lâu!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.