KentNT

ADA giảm điều chỉnh

Giá xuống
BITTREX:ADABTC   Cardano / Bitcoin
- Khung H1 cho tín hiệu phân kỳ đỉnh
- MACD histogram xuất hiện nến màu đỏ đổi chiều