Phamdong1969

ADAUSDT đang cho xu hướng giảm điều chỉnh

Giá xuống
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
ADAUSDT trên đồ thị ngày và đồ thị 4h đều cho xu hướng giảm
Vùng hỗ trợ tốt nằm ở 0.056 - 0.06$