jackfrost53

ADAUSDT đang ở vùng mua tốt

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
ADA đang hồi về vùng hỗ trợ mua tốt. Nếu BTC tiếp tục giảm thì dễ bị SL