Trader-Pro-48

ADA đang tích luỹ ngắn hạn và dài hạn

Giá xuống
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Bán vùng giá hiện tại hoặc 0.9 $.
Sau đó căn mua ở mức giá 0.08787. Tiếp tục chờ tín hiệu của biểu đồ