Trader-Pro-48

ADA đang tích luỹ ngắn hạn và dài hạn

Giá xuống
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Bán vùng giá hiện tại hoặc 0.9 $.
Sau đó căn mua ở mức giá 0.08787. Tiếp tục chờ tín hiệu của biểu đồ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.