khoahuynh

10-09-2021: buy ADAUSDT

BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
vùng demand trên D1 hiện tại đã không còn fresh nữa. Nhưng hy vọng nó vẫn mạnh vì tại đó có sự hợp lưu với đường ma50. Quan sát tín hiệu đảo chiều tăng để mua lên ADAUSDT.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.