DaoTradingFree

✳️Phân tích Cardano - ADA (17/09/2022) - Kháng cự tại vùng 0.5$

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
HIỆN TRẠNG
Hiện tại vùng 0.46$ đang là vùng hỗ trợ quan trọng của ADA. Lực mua bán của ADA cũng đang khá phức tạp vì nó chưa rõ ràng để xác định xu hướng.
ADA cũng đang dao động trong mô hình tam giác giảm kể từ 10/05 tới nay.

KẾ HOẠCH MUA
Việc chờ đợi mua ADA tại vùng 0.4$ là 1 kế hoạch tốt khi mà lực mua tại đây luôn mạnh và giúp ADA tăng mạnh trở lại ít nhất là vùng 0.55-0.6$.
Tuy nhiên cơ hội tăng giá vẫn có thể xảy ra tại vùng 0.46$. Vì vậy chúng ta có thể dùng 1 số tiền nhỏ để tích luỹ ADA tại tiệm cận vùng 0.46$ và dự phòng số tiền tương đương tại vùng 0.4$

KẾ HOẠCH BÁN
Vùng 0.5$ đang thực sự là một vùng kháng cự rất mạnh và ADA cần phải tốn khá nhiều thời gian để vượt qua nó. Vì vậy khi ADA tiếp cận vùng này thì chúng ta có thể bán bớt và chờ đợi phản ứng giá tại vùng này.
Khi ADA vượt qua được vùng 0.5$ thì nó sẽ nhanh chóng tiến lên vùng 0.6$ và chính thức thoát ra khỏi xu hướng giảm dài hạn hiện nay.

Chúc các bạn may mắn và hãy đồng hành cùng chúng tôi!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.