longkuz

ADA - KỲ VỌNG HÚP 40% - CHỐT TRƯỚC VÙNG 0.3 NHÉ!

Giá lên
longkuz Cập nhật   
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
ADA đáng lẻ phải vào lệnh hôm qua, nhưng hôm qua nghĩ lễ hơi nhiều, về lại kẹt xe nữa nên k soi
Mình quyết định vào lệnh LONG ADA/USDT, R:R 1.3 cũng không tệ.
Vậy là Crypto Currency mình chỉ vào mỗi EOS với ADA.
Ace tham khảo nhé!

HAPPY trading - SAFETY life

crypto
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
ADA đã vượt target, DONE kèo. còn chờ mỗi EOS, mà target hơi cao :))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.