KiennguyenPro

ADA Ngày 25/11/2021

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Ada gom hàng tại vùng giá hiện tại , mua thêm tại 1.46
Nắm giữ trung hạn .

Mr.ShakeDrizzle

Kênh channel Telegram : https://t.me/Blackswancryptorchannel

Nhóm chat Telegram : https://t.me/BlackswanVN%3C/em%3E
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.