Trader-Pro-48

ADA đang tích luỹ vùng giá tốt cho trung và dài hạn

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Gom hàng quanh vùng 0.8
mục tiêu trước mắt 0.084 và dài hạn hơn 0.091