Jayce_Pham

CRYPTO_ADA đang ở vùng tốt để mua

Giá lên
Jayce_Pham Premium Cập nhật   
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
- Hiện tại ADA đang về vùng mua mạnh với hỗ trợ cứng & động lực của sóng đẩy trước đó.
Cân nhắc mua vào với RR 1:4
Bình luận: Thị trường đang tăng mạnh - khối lượng tham gia thị trường chưa đủ mạnh! Cần theo giõi thêm đà tăng này

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.