Jayce1006

CRYPTO_ADA đang ở vùng tốt để mua

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
- Hiện tại ADA đang về vùng mua mạnh với hỗ trợ cứng & động lực của sóng đẩy trước đó.
Cân nhắc mua vào với RR 1:4
Bình luận: Thị trường đang tăng mạnh - khối lượng tham gia thị trường chưa đủ mạnh! Cần theo giõi thêm đà tăng này