vuongdq2121

ADA sẽ hồi lên

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
ADA sẽ hồi lên
Khung D1 RSI từ trên 80 về dưới 50 thì phải có nhịp hồi lên do đó anh em phải gom hàng con này, mua spot

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.